rouwarrangementen

Als u het anders wil…..

maken wi j het zoal s u het wi l zien.

Een schaakspel, biljartbal, keu, tennisracket stuk hout of juist datgene wat de overledene zo dierbaar was.

Bloem en groen projecten kan vorm geven aan uw wensen en ideeen,

met als basis het object of de gedachte.Wij doen dit desgewenst met eenrespectvolle knipoog naar u en de overledene.

Natuurlijk verzorgen wij ook klassieke arrangementen.